Puffin's chronicle - chousthr

05-01-23

Choustníkovo Hradiště (pův. Hradiště Heřmanův Choustník)


chousthr

Kraj / Okres: Královehradecký / Trutnov       >>> Ukaž mapu <<<
Lokalizace: na S okraji obce Choustníkovo Hradiště
Turistické značení: není
Mapa KČT: 23 - B5
Současný stav: zříceniny

GPS informace:
 • nadmořská výška: 318 m.n.m.
 • zeměpisná délka: 15° 52" 42' v.d.
 • zeměpisná šířka: 50° 25" 47' s.š.

  Stručná historie hradu:
  před 1316 - hrad založen zřejmě na místě staršího hradiště, za zakladatele se považuje Půta z Turgova
  1382 - hrad drželi bratři Václav a Jan Krušinové z Lichtenburka, ale záhy prodán Heřmanovi z Choustníka a stal se sídlem jeho rodu (do 1410)
  po 1410 - následovaly majetkové spory a na hradě se dlouho střídali majitelé
  1645 - pobořen Švédy, poté roku 1664 opraven Šporkem
  1705 - po dostavění nedalekého Kuksu byl upraven na klášter celestýnek
  1720 - hrad znovu opravován
  1739 - celestýnky opustily Choustníkovo Hradiště, hrad začal pustnout a byl rozebrán na stavební materiál
  Zdroj: T. Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů

  Fotky:
 • chousthr - zbytky obvodové zdi na SV hraně jádra hradu
 • chousthr02 - pohled na jádro z prvního předhradí od V
 • chousthr03 - okružní val na JV okolo druhého předhradí
 • chousthr04 - zbytky obvodového zdiva na JZ hraně jádra
 • chousthr05 - obvodové zdivo na V na nejchráněnější straně jádra
 • chousthr06 - pohled na část jádra na Z, kde stával palác
 • chousthr07 - valeně klenutý sklep, velmi pravděpodobně podsklepení paláce
 • chousthr08 - pohled na druhé předhradí z místa, kde stával bergfrit (SV okraj jádra)
 • chousthr09 - zbytky obvodového zdiva na SZ hraně jádra
 • chousthr10 - prostor druhého předhradí, pohled směrem k jádru (k Z)
 • chousthr11 - šíjový příkop mezi prvním (vpravo) a druhým předhradím (vlevo) - pohled k V
 • chousthr12 - hradní kopec od J z obce Choustníkovo Hradiště

  chousthr chousthr02 chousthr03 chousthr04 chousthr05 chousthr06
  chousthr07 chousthr08 chousthr09 chousthr10 chousthr11 chousthr12


  Panoramata:
 • chousthr_P1 - panoramatický pohled na hradní situaci od JV
 • chousthr_P2 - panoramatický pohled na jádro a druhé předhradí z místa bývalého paláce (od Z)
 • chousthr_P3 - panoramatický pohled na druhé předhradí (za příkopem) z místa, kde stával bergfrit (od SZ)

  chousthr_P1

  chousthr_P2

  chousthr_P3


  Půdorys:
  P_chousthr
  Hrady.cz -> chousthr Hrady.cz -> chousthr
  made by ©Puffin, 2004