Puffin's chronicle - bradlec

05-01-15

Bradlec


bradlec

Kraj / Okres: Liberecký / Semily       >>> Ukaž mapu <<<
Lokalizace: 0,5 km SZ od Újezdce a 1,5 km V od Bradlecké Lhoty
Turistické značení: z Újezdce nebo z Bradlecké Lhoty
Mapa KČT: 19 - C6
Současný stav: zříceniny

GPS informace:
 • nadmořská výška: 554 m.n.m.
 • zeměpisná délka: 15° 24" 51' v.d.
 • zeměpisná šířka: 50° 30" 12' s.š.

  Stručná historie hradu:
  před 1322 - hrad založen Markvartici
  1325 - v držení Markvarta z Jíkve, v polovině století Půty z Turgova
  poč. 15.st. - náležel zemskému škůdci Vaňkovi z Jenštejna, a proto byl 1417 dobyt vojsky krále Václava IV. (který ho daroval manželce Žofii)
  1421 - hrad opět obléhán a dobýván, zmocnil se jej Čeněk z Vartemberka
  30. léta 15.st. - císař Zikmund hrad daroval Hynkovi Krušinovi z Lichtenburka, ovšem v roce 1442 byl Bradlec dobýván zemskou hotovostí jako sídlo loupežníků
  2/2 15.st. - poč. 16.st. - nastává střídání majitelů
  pol. 16.st. - poté, co byl hrad Vilémem Trčkou z Lípy připojen k sousednímu Kumburku, hrad zpustl
  Zdroj: T. Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů

  Zajímavost: Palác s polookrouhlou baštou na východní straně byl vyzděn z pískovcových kvádrů neboli štuk (na rozdíl od zbytku hradu vystavěného z lomového zdiva).
  Pojem štuka je původem východočeský krajový název pro pískovcový kvádr užívaný jako stavební materiál.
  Fotky:
 • bradlec - pohled od J na čtverhrannou obytnou věž
 • bradlec02 - pohled od JZ
 • bradlec03 - zbytky obvodového zdiva - pohled od SZ
 • bradlec04 - pohled od Z na východní část jádra, kde stával palác
 • bradlec05 - pohled od JZ na bývalý palác
 • bradlec06 - obvodová zeď paláce vystavěná ze štuk (světlé kvádry - pískovec, tmavé kameny - místní čedič)
 • bradlec07 - obytná věz na západní části jádra - pohled na
 • bradlec08 - pohled od zbytků obytné věže na V k bývalému paláci
 • bradlec09 - obytná věž se čedičovou skalkou od SV
 • bradlec10 - zbytky paláce a polookrouhlá bašta od S (zdivo ze štuk)
 • bradlec11 - pohled na zbytky paláce a polookrouhlou baštu od SV (štukové zdivo)
 • bradlec12 - hradní kopec od JV (od osady Žďár u Kumburku)

  bradlec bradlec02 bradlec03 bradlec04 bradlec05 bradlec06
  bradlec07 bradlec08 bradlec09 bradlec10 bradlec11 bradlec12


  Panoramata:
 • bradlec_P1 - panoramatický pohled na jádro hradu (vlevo palác, vpravo obytná věž)

  bradlec_P1


  Půdorys:
  P_bradlec
  Hrady.cz -> bradlec Hrady.cz -> bradlec
  made by ©Puffin, 2005