Puffin's chronicle - prerov

04-03-02

Přerov


prerov

Kraj / Okres: Olomoucký / Přerov       >>> Ukaž mapu <<<
Lokalizace: v centru Přerova
Turistické značení: není
Mapa KČT: 57 - C6
Současný stav: zámek (nyní sídlo Muzea Komenského)

GPS informace:
 • nadmořská výška: 218 m.n.m.
 • zeměpisná délka: 17° 27" 06' v.d.
 • zeměpisná šířka: 49° 27" 20' s.š.

  Stručná historie hradu:
  10.-11.st. - na Horním městě doloženo již ranně středověké opevnění (S a SV hrana kopce)
  1046 - hrad Přerov se objevuje ve spojení s poplatkem staroboleslavské kapitule doloženým listinou (tato listina je ovšem středověkým falzem, kam byla zmínka vsunuta doddatečně)
  1141 - první bezpečná zmínka je v listině biskupa Zdíka, kdy byl Přerov centrem hradského obvodu s arcijáhenským (velkofarním) kostelem
  1253 - hrad zřejmì odolal při vpádu Kumánů k Olomouci (ovšem podhradí silně utrpělo)
  1276 - přerovský hrad chránil významný most přes Bečvu, který nahradil dřívější brod
  1351 - hrad jmenovám mezi markraběcími hrady
  1412 - zastavil král Václav IV. hrad Milotovi z Tvorkova, který však tíhl k myšlenkám Husovým
  1421 - král Zikmund následně přinutil Milotu zástavu vrátit a usadil na hradě Mikuláše Perényiho
  1427 - hrad pobořen husity; zmocnil se jej Jan Tovačovský z Cimburka
  1469 - hrad navrácen králi, jenž ho postoupil svému oblíbenci Albrechtovi Kostkovi z Postupic
  1487 - Přerov, figurující na listinách jako hrad zpustošený, získal Vilém II. z Perštejna, který jej úplně obnovil a také opevnil Horní město
  pol.16.st. - za Vratislava Nádherného došlo k přestavbě hradu na trojkřídlý renesanční zámek, Vratislav sám však zemřel před dokončením stavby
  1610 - v přestavbě pokračuje Karel starší ze Žerotína - bylo zřejmě vystavěno druhé patro a zvýšena věž
  do 1690 - byl Přerov stále majetkem Žerotínů; poté následuje období častého střídání majitelů
  1821 - Magnisové (majitelé zámku od r. 1795) přistoupili k velké empírové přestavbě
  1927-31 - zámek koupilo město a podniklo úplnou rekonstrukci, následovaly další úpravy pro muzeální expozici
  Zdroj: M. Plaček: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí

  Fotky:
 • prerov - zámek od V z Horního města
 • prerov02 - zámek s pozůstatky městských hradeb od J
 • prerov03 - detail věže
 • prerov04 - JV křídlo zámku
 • prerov05 - vstupní průčelí od SV
 • prerov06 - detail věže z nádvoří od SV
 • prerov07 - SV křídlo zámku z nádvoří
 • prerov08 - JV křídlo zámku z nádvoří
 • prerov09 - vstupní mostek od S
 • prerov10 - pohled ze vstupního mostku k S do bývalého příkopu
 • prerov11 - SV křídlo hradu a věž od S z Horního města (náměstí)
 • prerov11 - celkový pohled od SZ (zpod kopce)

  prerov prerov02 prerov03 prerov04 prerov05 prerov06
  prerov07 prerov08 prerov09 prerov10 prerov11 prerov12


  Půdorys:
  P_prerov
  Hrady.cz -> prerov Hrady.cz -> prerov
  Poděkování: Ráda bych poděkovala pracovníkům Muzea Komenského v Přerově za ochotu, díky které jsme měli možnost nafotit také nádvoří hradu, ač nebyl právě návštěvní den. (Informační stránky muzea naleznete zde)
  made by ©Puffin, 2004