Puffin's chronicle - kleckov

03-11-17

Nový Hrad (Klečkov)


kleckov

Kraj / Okres: Hrálovehradecký / Rychnov nad Kněžnou       >>> Ukaž mapu <<<
Lokalizace: 1 km V od vesnice Osečnice, ostrožna nad silnicí č. 321 ze Skuhrova do Deštého v Orlických horách
Turistické značení: není
Mapa KČT: 27 - C1
Současný stav: zříceniny

GPS informace:
 • nadmořská výška: 498 m.n.m.
 • zeměpisná délka: 16° 19" 19' v.d.
 • zeměpisná šířka: 50° 15" 11' s.š.

  Stručná historie hradu:
  1427 - první zmínka o hradu - majetkem Půty z Častolovic
  1440 - hrad obléhal Jan Kolda ze Žampachu, obsadil ale pouze předhradí
  2/2 15.st. - hrad získal a vlastnil Jiří z Poděbrad
  1494 - Jinřich Ministerberský (syn Jiřího z Poděbrad) prodává pustý Nový hrad
  18.st. - zřícenina získala jméno Klečkov
  Zdroj: T. Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů

  Zajímavosti:
 • Z doby obléhání hradu Janem Koldou se 450 m západně od hradu na převýšené hraně údolí dobře dochovalo polookrouhlé obléhací opevnění.
 • Hradní areál dosahuje impozantní délky 250 m, jedná se o jednu z mála velkých novostaveb vzniklých na počátku husitských válek.
  Fotky:
 • kleckov - pohled na jádro hradu od jihu
 • kleckov02 - pohled na první předhradí s příkopem
 • kleckov03 - příkop mezi prvním a druhým předhradím
 • kleckov04 - druhé předhradí - pohled k jádru hradu
 • kleckov05 - zbytky obvodové hradby kopírující přístupovou cestu
 • kleckov06 - relikt zdiva v jádru hradu (SZ okraj jádra)
 • kleckov07 - jádro hradu od SV - ten levý kopeček zřejmì bývala hranolovitá vìž
 • kleckov08 - stopy zdiva hranolovité vìže
 • kleckov09 - bašta na SV - zřejmě novější opevnění
 • kleckov10 - jižní val podél jádra a předhradí
 • kleckov11 - hradní kopec

  kleckov kleckov02 kleckov03 kleckov04 kleckov05 kleckov06
  kleckov07 kleckov08 kleckov09 kleckov10 kleckov11


  Panoramata:
 • kleckov_P1 - panoramatický pohled na první předhradí s patrným valem
 • kleckov_P2 - panoramatický pohled na jádro od východu

  kleckov_P1

  kleckov_P2


  Půdorys:
  P_kleckov
  Hmotová rekonstrukce:
  H_kleckov
  Hrady.cz -> kleckov Hrady.cz -> kleckov
  made by ©Puffin, 2004