Puffin's chronicle - lukov

03-11-08 - 03-11-09

Lukov


lukov

Kraj / Okres: Zlínský / Zlín       >>> Ukaž mapu <<<
Lokalizace: 1,5 km SV od vesnice Lukov
Turistické značení: z vesnice Lukov
Mapa KČT: 95 - B5
Současný stav: zříceniny

GPS informace:
 • nadmořská výška: 508 m.n.m.
 • zeměpisná délka: 17° 44" 24' v.d.
 • zeměpisná šířka: 49° 18" 12' s.š.

  Stručná historie hradu:
  1235 - první zmínka o hradu na listině královny Konctancie
  1332 - hrad v držení rodu Šternberků
  1334 - Karel IV. se ve svém životopise zmiňuje o Lukově - uvádí ho na prvním místě mezi vykoupenými moravskými statky
  1371 - hrad opět ve vlastnictví Šternberků
  poè. 15 st. - za hustiských válek na straně císaře Zikmunda (Jiří Lukovský ze Šternberka)
  1469 - hrad dobyt vojsky Matyáše Korvína
  po 1480 - zahájena rozsáhlá přestavba hradu, rozšíření o dolní hrad (rozsáhlé předhradí)
  1512 - Šternberkové prodávají hrad Kunštátům
  1522 - vlastnil hrad Jan Kuna z Kunštátu - moravský zemský hejtman
  1547 - prodej hradu Nekšům z Landeka - začíná rozsáhlá renesanční přestavba hradu
  1609 - druhým manželem Lukrécie Nekšovské (poslední dedičky rodu) se stává Albrecht z Valdštejna, který se po její smrti stává majitelem rozsáhlého panství
  1621 - hrad obsazen vzbouřenými Valachy v čele s Janem Adamem z Víckova
  1626 - hrad opět v držení Valachů
  1627 - dobyt a obsazen císařskou armádou
  1643 - hrad obsazen, vypálen a pobořen švédským vojskem
  1789 - hrad ještě obydlen
  1804 - hrad zmiňován jako zřícenina
  1941 - částečné opravy hradu a stavebně-historický průzkum
  1983 - poèátky systematických snah o záchranu hradu
  1990 - vznik spolku Přátel hradu Lukova
  Zdroj: informační cedule na hradě

  Fotky:
 • lukov - pohled na vstupní bránu přes most
 • lukov02 - vstupní brána
 • lukov03 - pilíře vstupního mostu
 • lukov04 - pozůstatky kulaté věžice obestavěné později palácovou stavbou
 • lukov05 - pohled z pozůstatků prvního patra paláce
 • lukov06 - vstupní věž - pohled z jádra
 • lukov07 - portál - průjezd brány
 • lukov08 - předsunutá bašta (součást dolního hradu)
 • lukov09 - pohled na hrad z předhradí - od jihovýchodu
 • lukov10 - pohled na hrad od východu (od bašty)
 • lukov11 - hradní kopec - na pravém vrchnu stojí předsunutá bašta

  lukov lukov02 lukov03 lukov04 lukov05 lukov06
  lukov07 lukov08 lukov09 lukov10 lukov11


  Panoramata:
 • lukov_P1 - panoramatický pohled na jádro od vstupní věže
 • lukov_P2 - panoramatický pohled na jádro z pozůstatků prvního patra paláce (od západu)

  lukov_P1

  lukov_P2


  Půdorys:
  P_lukov
  Hmotová rekonstrukce:
 • H_lukov1 - nejstarší podoba hradu
 • H_lukov2 - podoba hradu ve 14.století
 • H_lukov3 - počátek 16.století
  H_Lukov1 H_Lukov2 H_Lukov3
  Hrady.cz -> lukov Hrady.cz -> lukov
  made by ©Puffin, 2004